Hoofdstuk 1 of 0
In uitvoering

Algemene Norm

De algemene norm
Artikel 5 van de wegenverkeerswet 1994:
Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.
Dit algemene norm voorziet in de gevallen waarin regels ontbreken en geldt dus altijd.
Is gericht op sociaal weggedrag en rekening houden met de fouten van mede weggebruikers.
Zelfs de kans op veroorzaken van gevaar is strafbaar, b.v. stoer rijgedrag met slingeren, naast elkaar blijven rijden op de autosnelweg, langzaam rijden of expres even remmen.