Hoofdstuk 1 of 0
In uitvoering

Voetgangers

Voetgangers

Gebruiken het trottoir of voetpad.
Zij mogen met de hand een voertuig meevoeren, maar dat mag andere voetgangers niet hinderen.
Ontbreekt trottoir of voetpad, dan mogen ze gebruik maken van fiets/bromfietspad, berm, of uiterste van de rijbaan.
Buiten de bebouwde kom uiterste linkerzijde van rijbaan of berm te lopen.
Personen die zich verplaatsen met een voorwerp, dat geen voertuig is, vallen onder de regels voor voetgangers.

Rolschaatsers, skeelers, skateboarders en steppers vallen ook onder de regels voor voetgangers.
Skeelers en steppende voetgangers door hun hoge snelheden mogen een keuze maken om stoep, voetpad, of fiets/bromfietspaden en onverplichte fietspad te gebruiken.

Skeelers, skateboarders, rolschaatsers en steppers mogen ook gebruik maken van de rijbaan.

Trottoir
Correcte benaming voor de betegelde ruimte tussen de rijweg en de huizenrij in de bebouwde kom is ‘stoep of trottoir’.
Voetpad heeft ook de algemenere betekenis ‘een al dan niet verhard pad voor voetgangers’.

Door voetgangers gevormde colonnes

Voetgangers die op enigerlei wijze een formatie vormen
( zoals een groep militairen, een colonne wandelaars of muzikanten, optochten i.v.m. godsdienst, of levensovertuiging, betogingen of een uitvaartstoet te voet) mogen de rijbaan volgen.

Zij volgen de regels die gelden voor bestuurders van wagens.
Dit zijn onbespannen wagens (handwagen) bespannen wagens (paard en wagen).